Kauhava-info

Kauhava lukuina


Kauhavan asukasluku 31.12.2012 oli 17.202 henkilöä.
Näistä
*  0-14 vuotiaita oli 17,0 ( vuosi 2011 16,9)%
* 15-64 vuotiaita 60,0 (60,7 )%
* yli 65 vuotiaita 23,1 (22,4) %.

Eläkkeellä olevien osuus väestöstä on 28 %.

Väestön tiheys oli 01.01.2012 13,14 henkilöä/km2

Asuntokuntia oli yhteensä 7552 ja  perheitä 4764. Perheistä 51,9 % on lapsiperheitä.

Asukasluvut vanhoilla kuntarajoilla


31.12.08 31.12.09 31.12.10    31.12.11

 31.12.12
Kauhava 7888 7770 7651 7612
 7569
Alahärmä 4665 4598 4560 4534
 4509
Kortesjärvi 2275 2248 2214 2190
 2178
Ylihärmä 2894 2878 2839 2886
 2897
Tuntematon 51 51 44 43
 49

17722 17545 17308 17265
 17202

Ylihärmän väkiluku on vuonna 2012 ylittänyt kuntaliitosta edeltäneen ajan väkiluvun. Muissa vanhoissa kunnissa on ollut vähennystä; suhteessa eniten Kortesjärvellä; 4,3 %.Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä