Jätehuolto

Jätelain mukaan asuinkiinteistöjen ja lomakiinteistöjen on liityttävä järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin.

Jätehuollon hoitaa koko Kauhavan alueella Ekorosk Oy.

Jätteenkuljetusta varten kiinteistölle on hankittava sopivan kokoinen keräysastia. Vierekkäiset kiinteistöt ja lähinaapurit voivat keskinäisellä sopimuksella käyttää samoja keräysastioita. Jätteenkeräyksessä kuljetetaan asumisessa, vapaa-ajanasumisessa, teollisuudessa, palveluissa ja muussa toiminnassa syntyvä muu kuin ongelmajäte.

Lisää jätehuolto-ohjeita löydät sivuilta  Ekorosk Oy .

Jätehuollon viranomaistehtäviä hoitaa kuntien yhteinen   Pohjanmaan jätelautakunta, jonka kotisivuilta löytyvät mm lainsäädäntö, määräykset ja  jätehuollon taksat.

Jokainen asiakas tekee jätteen kuljetuksesta sopimuksen hyväksytyn kuljetusyrittäjän kanssa. Luettelon hyväksytyistä yrityksistä löydät täältä